mifocink

Magyar futballról érdekek nélkül

Csank János épít csapatot Vácon

admission essay writing

A megyei I. oszt?lyban, de volt NB II-es j?t?kosokkal indul a V?c. A c?l egy?rtelm?en a bajnoks?g megnyer?se, ?s erre John Peter Marshall hajland? 40 milli? forintot ?ldozni. Az edz? pedig minden val?sz?n?s?ggel Csank J?nos lesz. Az NBII-b?l kiz?rt v?ci csapat alanyi jogon is indulhatott volna a megyei I. oszt?lyban, ?m az indul?sra jogosult Dunakanyar-V?c Labdar?g? Kft. nem ny?jtotta be nevez?s?t a bajnoks?gra. Ehelyett egy h?rmas ad?s-v?telnek k?sz?nhet?en lesz megyei csapat V?con. A vezet?k v?g?l Dunakeszi Kinizsi FC jog?n adhatt?k be nevez?s?ket a megyei els? oszt?lyba. A dunakesziek ugyanis j?llehet ?ri?si brav?rt el?rve az oszt?lyoz?n jobbnak bizonyultak a Taksonyn?l, a megyei els? vonalban szer?ny lehet?s?geik miatt nem k?v?ntak elindulni, csak a megyei m?sodoszt?lyban. A szab?lyok szerint azonban Dunakeszi Kinizsi FC ?s a V?c FC n?ven indul? - az angol John Peter Marshall tulajdon?ban l?v? Aspire Group and Associates Kft. - sz?nd?ka ?nmag?ban nem lett volna elegend? ahhoz, hogy a v?ciak a megyei els?, a dunakesziek pedig a m?sodik oszt?lyban szerepelhessenek ?szt?l. A DKFC ugyanis azzal, hogy megsz?ntette labdar?g?csapat?t (?s ?tadta jog?t a v?ciaknak), elvesz?tette mindenf?le indul?si jog?t a 2013/2014-es verseny?vre. Igen ?m, de a V?cr?t?t KSE is megsz?ntette labdar?g?-szakoszt?ly?t, ?s indul?si jog?t ?truh?zta a Dunakeszi Kinizsi Ut?np?tl?s Sportegyes?letre. A fentiek eredm?nyek?nt az angol tulajdonos tiszta lappal veheti v?gre saj?t kez?be a patin?s m?lttal ?s irigyl?sre m?lt? ut?np?tl?sb?zissal b?szk?lked? feln?tt v?ci labdar?g?s ir?ny?t?s?t. V?con teh?t megye I-es (Dunakeszin megye II-es, m?g V?cr?t?ton megye III-as ) csapatnak szurkolhatnak a drukkerek, de k?rd?s, hogy kik j?tszanak majd az egykori magyar bajnokn?l, ?s ki lesz az edz?. - Mi egy?rtelm?en azt szerett?k volna, ha M?zner J?nos lesz a tr?ner ? mondta? megkeres?s?nkre Bodonyi B?la, az ?j klub eln?ke. ? Sajnos M?zner J?nos nagyon s?lyos beteg, ?s ?gy nem tudja v?llalni a feladatot. Az edz?sek az ? ir?nymutat?sa szerint, de Kiss Ferenc szak?gvezet? ir?ny?t?s?val elkezd?dtek. Megkerest?k Csank J?nost, nagyon rem?lj?k, hogy v?llalja a feladatot. A csapatban t?bb olyan j?t?kos is szerepel majd, aki tavaly az NBII-es csapatunknak is tagja volt. A sportvezet? azt is el?rulta, mi?rt ?gy oldott?k meg a nevez?st a bajnoks?gba. - Mert mi m?r egy forintot sem akartunk adni H?ger J?zsefnek. Kor?bban t?bb helyen megjelent, hogy 60 milli? forintot k?r a n?la l?v? jogok?rt, ez nem volt pontos ?sszeg. El?sz?r 10 milli? forintot k?rt, ami k?s?bb 6 milli?ra, a v?g?n m?r 2 milli?ra cs?kkent, de mi m?g ezt az ?sszeget sem akartuk kifizetni neki, ez?rt v?gtunk bele ebbe a h?rmas ad?s-v?telbe. Bodonyi B?la hozz?tette, sajn?lja, hogy v?g?l nem siker?lt legal?bb az NB III-ban indulniuk, de tiszteletben tartja az MLSZ szab?lyait, viszont nagyon komoly seg?ts?get is rem?l a sz?vets?gt?l. - Megye I-es csapatk?nt sokkal kevesebb TAO-s t?mogat?sra tarthatunk ig?nyt, mint mondjuk NB III-as csapatk?nt. Legut?bb 200 milli? forintra p?ly?ztunk, ?m elk?pzelhet?, hogy a k?vetkez? id?szakban csak ennek az ?sszegnek a negyed?hez juthatunk hozz?. Ebb?l viszont kiz?rt, hogy m?k?dtetni tudjuk az ut?np?tl?sunkat, hiszen majd h?romsz?z gyerek focizik n?lunk. Rem?nyked?nk abban, hogy ezt az MLSZ is bel?tja, is seg?t abban, hogy m?s elb?r?l?s al? ker?lj?nk. Mint Bodonyi B?la kifejtette, a csapatn?l kimondott c?l a bajnoks?g megnyer?se, de k?rd?s, milyen k?lts?gvet?ssel v?g neki a csapat a bajnoks?gban? - John Marshallnak eddig 500 ezer eur?j?ba ker?lt a ?v?ci kaland?. Persze, ma m?r tudja, hogy hiba volt Berki Kriszti?nt idevennie, de nagyon ?r?l?nk, hogy nem ment el a kedve az eg?sz magyar futballt?l. Erre az ?vre 40 milli? forintot biztos?t a feln?tt csapat sz?m?ra ? de mint mondtam, ez?rt cser?be meg kell nyern?nk a megye I-et. Feh?r Gy?rgy        Egy vereség margójára Csank János: A szívemre hallgattam