mifocink

Magyar futballról érdekek nélkül

Az MLSZ tudja fokozni a baromságot

Azt már megszokhattuk, hogy az MLSZ-nél nem szokás azt mondani, uraim, mi tévedtünk. Most sem tették. Reagáltak a mezőkövesdi esetre úgy, hogy újabb, még nagyobb baromsággal tetézték a már eredetileg is óriási baromságukat. Kinevettetik magukat-és még észre sem veszik ezt.

Mint az már korábban megírtuk, az MLSZ azért tiltotta el a Mezőkövesd edzőjét, mert az nem fizette meg a rá még májusban kirótt büntetést. A bökkenő csak ott van,hogy a Mezőkövesd már májusban kifizette a büntetést. Az MLSZ ezek után nem tette fel a kezét, nem mondta azt, uraim, elnéztük, sztornó az egész büntetés, hanem kiadott egy közleményt amivel saját maguk bizonyították be, hogy alkalmat emberek ülnek a szövetségben. (Tisztelet a kivételnek)

A közlemény lényege ugyanis az, hogy az MLSZ-ben tudnak a Mezőkövesd befizetéséről, csak azt nem tudták, miért fizetett a klub. Látták a beérkező 200 ezer forintot, de nem tudták, miért fizetett a Mezőkövesd.
És meg sem kérdezték.
És vissza sem utalták a pénzt.
Na de olvassuk el a közleményt.

A Magyar Labdarúgó Szövetség Fegyelmi Bizottsága május 20-án Tóth Lászlót, a Mezőkövesd-Zsóry vezetőedzőjét a játékvezetők működésének kritizálásáért és személyükre súlyosan sértő kifejezések használatáért - a FSZ 83. § (2) bekezdés a) pontja alapján - 200.000 Ft pénzbüntetés megfizetésére kötelezte. Ezt követően a FEB augusztus 26-i ülésén Tóth László vezetőedzőt a sporttevékenységtől (sportszakmai tevékenység végzésétől) eltiltotta mindaddig, ameddig a sportszakember a FEB jogerős határozataival kiszabott pénzbüntetést az MLSZ részére nem fizeti meg.

A Mezőkövesd Zsóry Kft. - mint a sportszervezet által a sajtó útján részünkre közvetetten eljuttatott mai közleményéből kiderült - 2014. május 29-án átutalta a büntetés összegét az MLSZ folyószámlájára, azonban a közleményben nem tüntette fel egyértelműen, illetve más úton sem jelezte felénk, hogy az átutalt összeg a Tóth László elleni fegyelmi határozat miatt került megfizetésre. Ennek hiányában Tóth László folyószámláján továbbra is nyitott tételként szerepel az összeg.

Felhívjuk azonban a figyelmet arra, hogy az MLSZ nem jogosult mástól teljesítést elfogadni a magánszemély helyett, mert az átvállalás következtében a magánszemély részéről adó- és járulékhiány keletkezhet. Ez esetben ugyanis az alkalmazott jövedelmet kap a klubtól, ami után munkabér típusú járulékok megfizetésére kötelezett. Az MLSZ pedig minden esetben kiemelt szempontként kezeli azt a körülményt, hogy a sportág szereplői a lehető legszigorúbban és pontosabban eleget tegyenek mindenfajta közteherviselési kötelezettségüknek, és ehhez a maga eszközeivel minden módon igyekszik hozzájárulni. Ezért más személytől kizárólag egy aláírt tartozás átvállalási megállapodás birtokában fogadunk el pénzügyi teljesítést, mert ebben az esetben már a szerződést megkötő feleket terheli a felelősség arra vonatkozóan, hogy a közterhek megfizetése megtörtént-e.

Tekintettel arra, hogy egy élvonalbeli sportszervezettel rengeteg jogcímen állunk pénzügyi kapcsolatban, egyértelmű azonosítás vagy jelzés hiányában nem minden esetben lehet megállapítani egy beérkezett utalás jogcímét. Ezért ahogyan korábban is, ezután is kérjük minden esetben a sportszervezetektől, hogy amennyiben nem a kötelezett részéről érkezik egy kötelezettség kiegyenlítése, szíveskedjenek minden kétséget kizáróan tájékoztatni az illetékes szervezeti egységet a fizetés jogcíméről. A Mezőkövesd esetében erre sajnos nem került sor.

A közleményben említett korábbi esetekre, konkrét tények említése nélkül nem tudunk reagálni.

A legnagyobb gond ezzel az, hogy az MLSZ szerint a Mezőkövesd a hibás azért, mert az MLSZ-ben nem tudják, hogy a klub miért fizetett be 200 ezret. És ezt teljesen komolyan mondják.

MEGJELENT A MI FOCINK CÍMŰ KÖNYV
Három évvel ezelőtt indult a mifocink.blog.hu, melyből szeptemberben mifocink.com lett. Az oldal azért jött létre, hogy olyan dolgokat írjon meg a magyar futballról, amelyet mások nem mernek, vagy nem akarnak megírni. Az oldal általam legjobbnak vélt cikkeiből – azért sok olyan cikk kimaradt helyhiány miatt, amit betettem volna – aztán megszületett ez a könyv. Azt gondolom, hogy a könyvből pontosan kiderül, az elmúlt években szinte semmi nem változott a magyar futballban. Sőt!

Mondanám, hogy amolyan görbe tükör lenne ez a magyar futballra, de szerintem az a görbe tükör, amit naponta olvashatunk. Azt vallom, rózsaszín szemüvegen keresztül szemléljük futballunkat, és ez az egyik legnagyobb hibánk. Sajnos, aki itthon le meri írni a rossz dolgokat, aki rá mer kérdezni a kényes dolgokra, az maga az ördög.

Rendelnél a könyvből?
Klikk a információkért: http://www.mifocink.com/?p=4533Káosz az MLSZ-ben Vajon kinek az érdeke, hogy keverje a szart?